Se încarcă...
Cetatea Oradea

Cetatea Oradea – o filă de poveste

Bogată în peisaje de poveste, regiunea Crişanei abundă de locuri mirifice şi legende de altădată înfiripate adânc în inima naturii şi în poveştile localnicilor. Într-o astfel de regiune timpul pare a se fi oprit, iar locuri desprinse din basme aduc un aer molatic de altădată. Împânzită de istorie Crişana se bucură de o deosebită atracṭie turistică. Cu o capitală tradiṭională şi plină de istorie ca cea a Oradiei, întinsă pe două teritorii, cel al României şi cel al Ungariei, Crişana cuprinde în delimitarea teritorială judeṭul Bihorului şi o parte din judeṭul Aradului.

Dacă aṭi trecut pragurile acestui meleag veṭi vedea că fiecare aşezământ, fiecare loc şi colṭişor din natură are povestea lui, plină de fantomele trecutului dar şi de entuziasmul prezent al unor zone de neuitat.

Un astfel de exemplu în care istoria prinde viaṭă este şi Cetatea Oradea, unde acum mulṭi ani legenda spune că regele Ladislau I al Ungariei, aflându-se la o vânătoare de cerbi în minunata Ţară a Crişurilor, fiind istovit de atâta alergare a adormit, răpus de somn într-o poiană. În acel loc mirific lângă apele cristaline şi limpezi ale Crişului Repede, regelui i s-au arătat în vis doi îngeri.

Îngerii îl îndeamnă să zidească o mânăstire care poartă hramul Sfintei Fecioare Maria. Denumirea care regele i-a dat-o acelui loc este Varad. În jurul mânăstirii fortificate a fost construită mai apoi o cetate care a rezistat ani şi secole la rândul în apărarea creştinităṭii. Ulterior, regele Ladislau I a întemeiat în interiorul cetăṭii episcopia romano-catolică de Oradea.

Această frumoasă legendă a întemeierii din 1092 aduce un suflu de viaṭă Cetăṭii Oradea, cetate considerată şi văzută ca şi una din acele puṭine cetăṭi care sunt folosite şi în present, dar şi un important monument arhitectonic. Fiind un element de legătură cu exteriorul, cetatea găzduieşte în incinta sa şi Facultatea de Arte Vizuale din cadrul Universităṭii din Oradea. Grandoarea acestei cetăṭi se vede şi în amplasarea şi arhitectura sa.

Cetatea este alcătuită din cinci bastioane: Bastionul Aurit, Bastionul Bethlen, Bastionul Ciunt, Bastionul Crăişorului şi Bastionul Roşu, şi din mai multe corpuri de care dispune această construcṭie masivă, numerorate de la A la P, precum şi din numeroase curtine, şi alte clădirii. Cetatea Oradiei este impregnată de istoria asediilor turceşti şi austriace, dar şi de construcṭiile treptate realizate cu secole în urmă.

Considerat a fi unul dintre cele mai afectate bastioane de asediile turceşti din anii 1598, 1658, şi 1660, datorită amplasării acestuia înspre dealul Pisica (Ciuperca), Bastionul Aurit a trecut prin multiple reparaṭii inclusiv una de mare amploare care a avut loc după asediul austriac din anul 1692. În urma acestui asediu, latura Nordică a bastionului Aurit a fost puternic afectată şi avariată necesitând o refacere completă. Fiecare bastion al cetăṭii are povestea lui de spus de-a lungul epocilor, construcṭia fiind una unică impregnată de domniile principilor.

Tot farmecul cetăṭii este redat de o arhitectură italiană adusă la viaṭă prin planurile mai multor arhitecṭi de-a lungul timpului. O arhitectură în care trecutul ruinelor de altădată scăldate acum în bătaia soarelui sau a ploii reînvie o filă de istorie de mult uitată. Atracṭiile turistice ale României abundă din plin de viaṭă, istorie şi alese locuri culturale. România are locuri şi peisaje adânc săpate într-un prezent continuu al baladelor şi legendelor care captivează şi astăzi orice drumeṭ. Turismul Românesc este susṭinut şi de site-ul FabricatÎnRo, site dedicat să aducă românilor de pretutindeni cele mai bune atracṭii turistice, susṭinând o ṭară cu o bogată istorie şi tradiṭie.

Sursă poză: aici

Ti-a placut articolul? da-i un share!

Share pe Facebook
Share pe Twitter
Share pe Linkdin
Share pe Pinterest

Lasa un comentariu

Te-ar putea interesa si: