Se încarcă...
Care Ar Fi Beneficiile Pentru Care Alegi Să Comanzi Pachete Cu Carne De Vită Premium Angus De La Karpaten Meat Sibiu? 2

REGULAMENT CONCURS: CARE AR FI BENEFICIILE PENTRU CARE ALEGI SA COMANZI PACHETE DE CARNE DE VITA?

Art. 1 Organizatorul Concursului

1.1. Concursul este organizat de SC FABRICATINRO S.R.L (FabricatinRO) cu sediul în Iași, Romania, CUI 42471925, denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe pagina https://www.facebook.com/fabricatRo 

si https://www.fabricatinro.ro,  în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului

2.1 Concursul va avea loc începând cu data de 23 August 2021, pe site-ul https://fabricatinro.ro  și se va desfășura până la data de 29 August 2021 inclusiv.

Art. 3. Participanții și condițiile de participare

3.1. Concursul se adresează vizitatorilor site-ului www.fabricatinro.ro, persoane fizice, cetăteni români, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în România, ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora. Obiectivul Concursului este promovarea Fabricatinro.ro și a producătorilor listați aici.

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) Participanții trebuie să accese paginia producatorului participant la concurs: https://fabricatinro.ro/produse-alimentare/karpaten-premium-angus/#recenzii si sa raspunda la intrebarea „Care ar fi beneficiile pentru care alegi să comanzi pachete cu carne de vită premium Angus de la Karpaten Meat Sibiu?”

b) să ia la cunoștință și să accepte Regulamentul Concursului

c) participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.

3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula1 orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii.

3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament, trebuie să intre pe site-ul www.fabricatinro.ro, sa acceseze listarea producatorului participant la concurs, sa raspunda la o intrebare in sectiunea de comentarii (intrebare de forma: „Care ar fi beneficiile pentru care alegi să comanzi pachete cu carne de vită premium Angus de la Karpaten Meat Sibiu?”) si sa dea share la listare pe pagina personala de Facebook.

4.2. Vor fi considerati valizi participantii care îndeplinesc condițiile de la art 3.1.

4.3. Câștigătorii vor fi extrași prin tragere la sorți in ziua de 30 August 2021 cu ajutorul site-ului www.random.org dintre participantii la concurs. Castigatorul unui premiu, nu poate participa decat la o singura extragere pentru 1 singur premiu.

4.4. Validarea câștigătorului se face de către reprezentantul Fabricatinro.ro prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3. La finalul promoției va fi extras, prin tragere la sorți computerizată, 1 castigator unic.

4.5 Castigatorul extras va fi anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către organizator, după data extragerii. Pentru validare, câștigătorii vor comunica datele personale reprezentantului Fabricatinro.ro înainte de ridicarea premiului. Premiul poate fi transmis doar membrilor familiei: soț/soții ori rude de gradul întâi. Beneficiarul direct al premiului va fi anunțat de către câștigător în momentul comunicării datelor personale. (datele din buletin)

Art. 5. Premiile Concursului

5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda unui singur castigator, un premiu oferit de Karpaten Meat Sibiu care consta intr-o cutie de cadou cu un Last Minute Summer Pack.

Care Ar Fi Beneficiile Pentru Care Alegi Sa Comanzi Pachete Cu Carne De Vita Premium Angus De La Karpaten Meat Sibiu

5.2. Premiile nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea  în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va repeta tragerea la sorți.

Art. 6. Acordarea Premiilor prin tragere la sorți și validarea câștigătorilor

6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de programare, în termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigător, câștigătorii fiind anunțati printr-un update la acest articol in data de 30 August 2021, privind câștigarea Concursului.

6.2. Câștigătorul isi poate revendica premiul în termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea rezultatului extragerii. În cazul în care acest termen este depășit, se va repeta tragerea la sorți.

6.3. Acordarea Premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câștigătorului să fie publicat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/fabricatRO

6.4. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.

6.5. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

6.6. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Art. 7. Regulamentul Concursului

7.1. Regulamentul Concursului este disponibil oricărui solicitant pe pagina https://www.fabricatinro.ro.

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 8. Litigii

8.1 În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instanțelor competente.

UPDATE

Câștigătorul concursului este: Dan Ababei

Felicitări tuturor participanților și vă mai așteptăm și data viitoare!

Ti-a placut articolul? da-i un share!

Share pe Facebook
Share pe Twitter
Share pe Linkdin
Share pe Pinterest

Lasa un comentariu

Te-ar putea interesa si: